Näytteilleasettajat

Hulevesialue esittelee ratkaisuja ja hulevesitietoa

Marketanpuiston hulevesialueella esitellään erilaisia ratkaisumalleja huleveden hallintaan ja jaetaan hulevesitietoutta.

Hulevesialueen tarkoitus on jakaa informaatiota sekä luoda paikka, jossa nähdään ja voidaan vertailla erilaisia hulevesien hallintaan suunnattuja ratkaisuja ja rakenteita.

Alueelle on rakennettu uomaverkosto ja siellä on hyvät edellytykset alan yrityksille esitellä hulevesiratkaisuja ja -rakenteita. Uusien osastojen pohjatyöt ovat valmiit.

Jatkorakentaminen helppoa. Osastoilla on puolen metrin murskepeti, jonka varaan voi rakentaa mitä vaan. Valmiudet myös esim. sähkön käyttöönottoon ovat erinomaiset.

Marketanpuiston hulevesialue mahdollistaa yrityksille monenlaisten hulevesien hallinnan ratkaisujen esittelyn todellisessa toimintaympäristössä ja esimerkiksi monitorointi hulevesirakenteeseen sisään menevästä ja ulos tulevasta vedestä on mahdollista.

Toivotamme alan yritykset tervetulleiksi mukaan esittelemään ratkaisuja, jotka hyödyttävät niin ammattilaisia kuin omakotirakentajiakin.

huluvedet-marketanpuisto-1
HULEVESITIETOUTTA

Hulevedet voimavaraksi

Hulevedet – ongelmasta voimavaraksi ja monimuotoisuuden
edistäjäksi

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta sateen ja lumen sulamisen yhteydessä muodostuvaa ja pinnoilla kulkeutuvaa vettä. Hulevesiä syntyy erityisesti tiiviisti päällystetyiltä piha-alueilta, kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Aiemmin hulevedet johdettiin pääsääntöisesti jätteenä viemäriverkostoon tai avo-ojiin, joista ne lopulta päätyivät järviin ja mereen.
Hulevedet ovat kuitenkin merkittävä voimavara taajamien viherrakenteessa mahdollistaen ympärivuotisia vesiaiheita ja tukien monimuotoista kasvillisuutta. Toisaalta hulevedet kuljettavat mukanaan taajamien pinnoilta haitta-aineita, joita viherrakenteilla tulee ja voidaan puhdistaa.

Huleveden hallinnan merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa

Vuoden 2015 lainmuutokset ovat vauhdittaneet hulevesien hallinnan kestävää kehittämistä Suomessa. Nykyään hulevedet pyritään imeyttämään kiinteistöjen tonteille tai esimerkiksi viheralueille eikä niitä enää ensisijaisesti johdeta viemäriverkostoon. Kaupungistuminen lisää hulevesien määrää ja siihen liittyviä haasteita. Lisäksi ilmaston muuttuessa sademäärien ja sateiden intensiteetin on ennustettu kasvavan. Olemassa oleva viemäriverkosto ei kykene selviytymään kasvavista vesimääristä, vaan päällystettyjen pintojen lisääntyessä ja säiden ääriolosuhteissa hulevesitulvat lisääntyvät samoin kuin niihin mahdollisesti liittyvät taloudelliset vahingot.

Hulevesien viivyttämisessä, imeyttämisessä ja puhdistamisessa ratkaisut perustuvat pitkälti kasvipeitteisten maisemarakenteiden, kuten kosteikkojen kykyyn vaimentaa virtaamia ja puhdistaa vedestä epäpuhtauksia, esimerkiksi ravinteita, öljyjä, patogeenisiä mikrobeja ja raskasmetalleja. Maisemarakenteessa veden puhdistuminen perustuu sekä fysikaalisiin, kemiallisiin että biologisiin prosesseihin, jotka toimivat ilman ulkopuolista energiaa. Kasveilla ja niiden seuralaismikrobeilla on puhdistusprosesseissa keskeinen osa; monimuotoinen kasvillisuus edesauttaa moninaisten haitta-aineiden puhdistumista erilaisissa sääoloissa.

Hulevesialue tarjoaa alan yrityksille hyvät puitteet ja näkyvyyttä

Espoossa sijaitseva Marketanpuisto on luonteva paikka esitellä hulevesiratkaisuja luontoarvoja ylläpitävinä ympäristöystävällisinä toimenpiteinä. Vuonna 1998 avattu Marketanpuisto on Suomen suurin piha- ja puistorakentamisen näyttelypuutarha. Sen vieressä sijaitseva Matalajärven alue on osa Nuuksion kansallispuistoa. Pinta-alaltaan 8 hehtaarin puistossa käy vuosittain noin 100 000 vierailijaa (arvio vuodelta 2021).

Lue lisää jäseneduista tästä

Lue lisää näyttelypaikan vuokraamisesta

HULEVESi TIETOUTTA

Videoita ja esite

“ Lanscrop company puts the prestige on the top, we always have cheap price and superior quality, a gardening company you can put absolute trust. ”

service01

Tutustu hulevesistä kertovaan esitteeseemme tästä.

Tutustu hulevesistä kertovaan esitteeseemme tästä.

service01

Bekanta dig med vår broschyr om dagvatten.

Bekanta dig med vår broschyr om dagvatten.

Environmentally Friendly

We use environmental friendly companies, such as zero waste printers for all our marketing material.

Professional Team

We understand that customer satisfaction starts with dependable service. With a dedicated and dedicated team.

Quickly And Efficiently

We always work quickly, but we pairing is great quality, we know how you look forward to your garden.

Hulevesiratkaisujen näytteilleasettajat

Eg-Trading Oy

www.eg-trading.fi

Myös Nordic greenroof -kotimainen viherkatto on esillä osastolla!

 • Varastoi vettä -> 50-80 % sadevedestä varastoituu maksaruohoon, josta
  se haihtuu ilmaan.
 • Ei lämmitä kattopintaa eikä aiheuta heijastavaa säteilyä.
 • Vähentää lämpötilamuutoksia, varastoi lämpöä -> hyvä talvella.
 • Luo uusia elinolosuhteita eläimille, hyönteisille ja kasveille.

Fidecol Oy

www.fidecol.fi

Fidecol tarjoaa kestäviä ja monipuolisia ratkaisuja maisemarakentamiseen, kattotuotteisiin ja lattioihin. Fidecolin osastolla on esillä seuraavat tuotteet:

Fidecol Promenade kivipäällystettä, vettäläpäisevää luonnonkivipinnoitetta. Valittavana useita eri värisävyjä.

Organic-Lock -sideaineella stabiloitua kivituhkaa. Organic-Lock -kulkuväylämateriaali on vettä läpäisevää, täysin kasvipohjaisiin raaka-aineisiin perustuva eroosionkestoa parantava luonnollinen kulkuväyläpintamateriaali, joka sekoitetaan kivituhkaan.

Miten se toimii? Kun vesi läpäisee kivituhkan, se imeytyy Organic-Lockiin ja muodostaa geelin, joka ympäröi kivituhkan hiukkaset. Geeli laajenee ja pitää hiukkaset paikallaan, joka vähentää merkittävästi eroosiota. Ylimääräinen vesi läpäisee pintakerroksen tai valuu pois.

Tieluiska oy

www.tieluiska.fi

Tieluiska tarjoaa maanrakennuspalveluita, ympäristörakentamista, kasvualustoja sekä kone- ja varaosamyyntiä. Tieluiskan osastolle on istutettu esimerkiksi nämä kasvit:

 • Liilakonnanyrtti, Chelone obliqua
 • Ojakellukka, Geum rivale
 • Punaluppio (rohtoluppio), Sanguisorba officinalis

Tieluiskan nettisivuilta voit lukea enemmän Torpanpiha Sadepuutarhamullasta, joka on kehitetty hulevesien hallintaan! Osastolla tuote käytössä.

 • Kivennäismaapitoinen, lannoitettu ja levitysvalmis kasvualusta hulevesien hallintaan ja biopidätykseen.
 • Tuote sopii erityisen hyvin kaupunkialueiden kasvipeitteisiin painanteisiin ja tulvaniityille. Tuotteen tarkoituksena on imeyttää ja viivyttää hulevesiä.

We Are Right Here To Help You Realize Your Green Dream

call us: 1800 567 8990

TRUSTED BY

1 +

Bring Nature In Your Home.

  If you have any questions, please go to the question section
  hardworking people

  Our Team

  Our team all have high expertise in garden construction and care, we love green
  and nature.

  Our clients

  In addition to the wishes of the client, the position, orientation, and size of the plot also play an important role in determining the final plan of the house. The 'where' and 'how' of the exterior then follows naturally from all of that.

  testimonials

  We Love Lanscop!

  excellent work done

  Working Process

  Contact our office for a free quote! It is always good to have a rough idea on your budget at this stage to enable us to quote as necessary.
  1

  Consultation

  Before working, we always advise our customers
  about the options for customers to refer

  2

  Design & Work

  We will look into your garden and give you an idea
  of ​​how it will work

  3

  Complete & Maintenance

  Your loved garden will be warranted by us within 1
  year of completion

  x

  Request a Free Quote