Margretebergs park

MARKETANPUISTO

Toiminnot ja palvelut mitä tarjoaa

“ Lanscrop company puts the prestige on the top, we always have cheap price and superior quality, a gardening company you can put absolute trust. ”

100% Guarantee

For non-plant items such as garden tools and soil amendments, you may return unopened items in saleable.

Dedicated Support

Whether you use our services or not, but when you call, we support our customers the most dedicated.

Reasonable Price

We assure our customers that our company has a very reasonable price, we keeping customers is our criteria.

Environmentally Friendly

We use environmental friendly companies, such as zero waste printers for all our marketing material.

Professional Team

We understand that customer satisfaction starts with dependable service. With a dedicated and dedicated team.

Quickly And Efficiently

We always work quickly, but we pairing is great quality, we know how you look forward to your garden.

Idéer och information i en trivsam parkmiljö

I Esbo finns Finlands största utställningspark för trädgårdsanläggning, den omfattar 8 hektar. Parken lockas årligen cirka 100 000 besökare. De bekanta sig med de praktfulla planteringarna, de intressanta trädarterna samt med olika lösningar gällande ytor och konstruktioner.

Margretebergsparken grundades år 1997 på den historiska Margretebergs Gårds marker, invid svenskspråkiga Överby trädgårdsskola (numera Axxell, Överby). Vid grundandet av parken var Överby trädgårdsskola en viktig aktör tillsammans med Grönmiljöförbundet.

I parken finns de viktigaste trädgårdsprodukterna till påseende

I Margretebergsparken presenterar de viktigaste plantskolorna samt producenterna och importörerna av trädgårdsprodukter sitt urval.

På avdelningarna är det lätt att jämföra till exempel stenläggningar och olika stenläggningsmönster samt olika sätt att kombinera växter till intressanta helheter. I parken finns också exempel på de konstruktioner som kan behövas i en trädgård, så som växthus, inglasade sommarrum, staket och sopskjul.

I Margretebergsparken ordnas årligen flera olika evenemang: På våren och hösten ordnas trädgårdsdagar med försäljning, rådgivning och annat trevligt. I augusti deltar parken i firandet av Esbodagen. De allmänna områdena och det restaurerade fårhuset hyrs även ut för olika tillställningar och evenemang.

Margretebergsparken är öppen varje dag. Ingen inträdesavgift.

Det är möjligt för utomstående att ordna olika evenemang, fester eller reklamfotograferingar mot ersättning. Kontakta då verksamhetsledaren.

Parken upprätthålls av Margretebergs parks vänner r.f.

Kontaktperson verksamhetsledare Märta Angervuori

marta.angervuori@axxell.fi, tel. 044 739 7647

GREENFLAG

Greenflag voitto!

Marketanpuistolle Green Flag palkinto 2022/2023, joka myönnettiin Marketanpuiston ja Axxell Överbyn puistoalueille toistamiseen.

 

We Are Right Here To Help You Realize Your Green Dream

call us: 1800 567 8990

TRUSTED BY

1 +

Bring Nature In Your Home.

  If you have any questions, please go to the question section
  hardworking people

  Our Team

  Our team all have high expertise in garden construction and care, we love green
  and nature.

  Our clients

  In addition to the wishes of the client, the position, orientation, and size of the plot also play an important role in determining the final plan of the house. The 'where' and 'how' of the exterior then follows naturally from all of that.

  testimonials

  We Love Lanscop!

  excellent work done

  Working Process

  Contact our office for a free quote! It is always good to have a rough idea on your budget at this stage to enable us to quote as necessary.
  1

  Consultation

  Before working, we always advise our customers
  about the options for customers to refer

  2

  Design & Work

  We will look into your garden and give you an idea
  of ​​how it will work

  3

  Complete & Maintenance

  Your loved garden will be warranted by us within 1
  year of completion

  x

  Request a Free Quote