Hulevesikeskus yrityksille

Yrittäjä tule kehittämään Hulevesikeskusta

Haluatteko olla mukana luomassa Marketanpuiston nopeasti kehittyvää Hulevesikeskusta?

Haluamme teidät ja hulevesiyrityksenne joukkoomme, sillä tiedämme, että tarjoatte hulevesien hallintaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät niin ammattilaisia kuin omakotirakentajiakin. Tehdään yhdessä Marketanpuiston Hulevesikeskuksesta huippujuttu!

Kuten me ammattilaiset tiedämme, ihmisten tietoisuus hulevesistä, puhumattakaan hyvistä ratkaisuista on vielä aika ohutta. Juuri siksi Hulevesikeskusta tarvitaan ja tarvitsemme sinne parhaat osaajat.

Marketanpuiston Hulevesikeskus mahdollistaa yrityksille monenlaisten hulevesien hallinnan ratkaisujen esittelyn todellisessa toimintaympäristössä ja esimerkiksi monitorointi hulevesirakenteeseen sisään menevästä ja ulos tulevasta vedestä on mahdollista.

Marketanpuisto on erinomainen paikka, sillä puistolla on merkittävä rooli osana Matalajärven valuma-aluetta. Marketanpuiston puitteet ja ympäröivä monimuotoinen Natura-luonto antavat hyvät mahdollisuudet hulevesiratkaisujen esittelyyn luontoarvoja ylläpitävinä, ympäristöystävällisinä ratkaisuina.

Tarjoamme vuosittaiseen jäsenhintaan:

• Mahdollisuuden päästä esittelemään hulevesien hallinnan ratkaisuja ja osaamista parhaaseen joukkoon – muiden edelläkävijöiden kanssa
• Näkyvän paikan osana suosittua Marketanpuiston näyttelyaluetta
• Näkyvyyttä hulevesien hallinnan ratkaisuja tarjoavien yritysten yhteismarkkinoinnissa
• Laajat kontaktit alan ammattilaisiin ja yleisöihin koulutusten, tapahtumien ja esittelyjen kautta
• Mahdollisuuden käyttää ja vuokrata hulevesikeskuksen käyttöön kunnostettua upeaa Lampolaa monenlaisiin tarpeisiinne

Hulevesi -kumppaneille tarjoamme vuosittaista lisämaksua vastaan:

 • Erillisen hulevesiosion Marketanpuiston verkkosivuille, jossa saatte näkyvyyttä omien toiveidenne mukaan
 • Esitteenne ja esittelynne sekä hulevesikeskukseen että infopisteeseen
 • Suoran kontaktin alan muihin ammattilaisiin
 • Mahdollisuuden järjestää asiakastilaisuuksia kunnostetussa ja kauniisti entisöidyssä Lampolassa (kuvassa)

Edelläkävijöiden joukkoon on edullista kuulua: pääsette rakentamaan Suomen edistyneintä ja parasta hulevesitietoutta sekä hulevesien käyttöä ja mahdollisuuksia esittelevää puistoa

Saatte näkyvyyttä hulevesikoulutuksissa ja pääsette esittelemään tuotteitanne ja palveluitanne niin ammattilaisille kuin kuluttajillekin

Tiesitkö, että

 • Marketanpuisto on Suomen suurin piha- ja puistorakentamisen näyttelyalue ja Espoon suosituimpia turistikohteita
 • Kävijöitä arviolta 100 000 vuosittain ja yrityksiä omilla esittelyillään on  mukana noin 70 kpl
 • Marketanpuisto on ammattilaisen ja rakentajan sekä puutarhan ystävän ehtymätön ideapankki ja retkeilykohde
 • Alueella on neuvontapiste, ammattikoulu Axxell, kahvila ja puutarhamyymälä

 

Tervetuloa mukaan!

 

Märta Angervuori
Toiminnanjohtaja

 

Marketanpuiston ystävät ry
Pehtorinkuja 3 02940 Espoo
puh. +358 44 7397647
marta.angervuori@axxell.fi

huluvedet-marketanpuisto-1
HULEVESI TIETOUTTA

Hulevedet voimavaraksi

Hulevedet – ongelmasta voimavaraksi ja monimuotoisuuden
edistäjäksi

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta sateen ja lumen sulamisen yhteydessä muodostuvaa ja pinnoilla kulkeutuvaa vettä. Hulevesiä syntyy erityisesti tiiviisti päällystetyiltä piha-alueilta, kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Aiemmin hulevedet johdettiin pääsääntöisesti jätteenä viemäriverkostoon tai avo-ojiin, joista ne lopulta päätyivät järviin ja mereen.
Hulevedet ovat kuitenkin merkittävä voimavara taajamien viherrakenteessa mahdollistaen ympärivuotisia vesiaiheita ja tukien monimuotoista kasvillisuutta. Toisaalta hulevedet kuljettavat mukanaan taajamien pinnoilta haitta-aineita, joita viherrakenteilla tulee ja voidaan puhdistaa.

Huleveden hallinnan merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa

 

Vuoden 2015 lainmuutokset ovat vauhdittaneet hulevesien hallinnan kestävää kehittämistä Suomessa. Nykyään hulevedet pyritään imeyttämään kiinteistöjen tonteille tai esimerkiksi viheralueille eikä niitä enää ensisijaisesti johdeta viemäriverkostoon. Kaupungistuminen lisää
hulevesien määrää ja siihen liittyviä haasteita. Lisäksi ilmaston muuttuessa sademäärien ja sateiden intensiteetin on ennustettu kasvavan. Olemassa oleva viemäriverkosto ei kykene selviytymään kasvavista vesimääristä, vaan päällystettyjen pintojen lisääntyessä ja säiden ääriolosuhteissa
hulevesitulvat lisääntyvät samoin kuin niihin mahdollisesti liittyvät taloudelliset vahingot.

Hulevesien viivyttämisessä, imeyttämisessä ja puhdistamisessa ratkaisut perustuvat pitkälti kasvipeitteisten maisemarakenteiden, kuten kosteikkojen kykyyn vaimentaa virtaamia ja puhdistaa vedestä epäpuhtauksia, esimerkiksi ravinteita, öljyjä, patogeenisiä mikrobeja ja raskasmetalleja.
Maisemarakenteessa veden puhdistuminen perustuu sekä fysikaalisiin, kemiallisiin että biologisiin prosesseihin, jotka toimivat ilman ulkopuolista energiaa. Kasveilla ja niiden seuralaismikrobeilla on puhdistusprosesseissa keskeinen osa; monimuotoinen kasvillisuus edesauttaa moninaisten haitta-
aineiden puhdistumista erilaisissa sääoloissa.

Tule mukaan!

Haluatteko olla ensimmäisten joukossa luomassa Marketanpuiston nopeasti kehittyvää Hulevesikeskusta? Yhteystiedot: marta.angervuori@axxell.fi

Hulevesikeskus

Hulevesikeskus tarjoaa alan yrityksille hyvät puitteet ja näkyvyyttä

Ihmisten tietoisuus hulevesistä ja hyvistä ratkaisuista on vielä aika ohutta, vaikka kysyntä on
voimakkaasti kasvanut. Juuri siksi hulevesikeskusta tarvitaan ja tarvitsemme sinne parhaat osaajat.
Marketanpuisto on erinomainen paikka, sillä puistolla on merkittävä rooli osana Matalajärven
valuma-aluetta. Puitteet ja ympäröivä monimuotoinen Natura-luonto antavat hyvät mahdollisuudet
hulevesiratkaisujen esittelyyn luontoarvoja ylläpitävinä, ympäristöystävällisinä ratkaisuina.
Marketanpuisto itsessään suunnitellaan viimeisimmän hulevesitiedon pohjalta, ja siellä tullaan
toteuttamaan maanpäällisiä hulevesiratkaisuja sekä koko valuma-alueen että tonttikohtaisten
valumien näkökohdasta.
Hulevesikeskuksen kautta järjestetään myös alan koulutusta.
Paikan hulevesikeskuksessa saatte liittymällä Marketanpuiston ystävät ry:n jäseniksi.

Tarjoamme vuosittaiseen jäsenhintaan:
• Mahdollisuuden päästä esittelemään hulevesien hallinnan ratkaisuja ja osaamista
parhaaseen joukkoon – muiden edelläkävijöiden kanssa
• Näkyvän paikan osana suosittua Marketanpuiston näyttelyaluetta
• Näkyvyyttä hulevesien hallinnan ratkaisuja tarjoavien yritysten yhteismarkkinoinnissa
• Laajat kontaktit alan ammattilaisiin ja yleisöihin koulutusten, tapahtumien ja esittelyjen
kautta
• Mahdollisuuden käyttää ja vuokrata hulevesikeskuksen käyttöön kunnostettua upeaa
Lampolaa monenlaisiin tarpeisiinne

HULEVESi TIETOUTTA

Videoita ja esite

“ Lanscrop company puts the prestige on the top, we always have cheap price and superior quality, a gardening company you can put absolute trust. ”

service01

Tutustu hulevesistä kertovaan esitteeseemme tästä.

Tutustu hulevesistä kertovaan esitteeseemme tästä.

service01

Bekanta dig med vår broschyr om dagvatten.

Bekanta dig med vår broschyr om dagvatten.

Environmentally Friendly

We use environmental friendly companies, such as zero waste printers for all our marketing material.

Professional Team

We understand that customer satisfaction starts with dependable service. With a dedicated and dedicated team.

Quickly And Efficiently

We always work quickly, but we pairing is great quality, we know how you look forward to your garden.

Hulevesiratkaisujen näytteilleasettajat

Eg-trading

www.eg-trading.fi

 

Myös Nordic greenroof-kotimainen
viherkatto on esillä osastolla!

 

 • Varastoi vettä-> 50-80% sadevedestä varastoituu maksaruohoon josta
  se haihtuu ilmaan
 • Ei lämmitä kattopintaa eikä aiheuta heijastavaa säteilyä
 • Vähentää lämpötilamuutoksia -Varastoi lämpöä->hyvä talvella
 • Luo uusia elinolosuhteita eläimille, hyönteisille ja kasveille

 

Esite

Fidecol

www.fidecol.fi

Fidecol tarjoaa kestäviä ja monipuolisia ratkaisuja
maisemarakentamiseen, kattotuotteisiin ja lattioihin

Marketanpuiston näyttelypuistossa Fidecolin osastolla on esillä
seuraavat tuotteet:

Fidecol Promenade kivipäällystettä, vettäläpäisevää
luonnonkivipinnoitetta. Valittavana useita eri värisävyjä.

Organic-Lock sideaineella stabiloitua kivituhkaa Organic-Lock
kulkuväylämateriaali on vettä läpäisevää, täysin kasvipohjaisiin raakaaineisiin
perustuva eroosionkestoa parantava luonnollinen
kulkuväyläpintamateriaali, joka sekoitetaan kivituhkaan
Miten se toimii? Kun vesi läpäisee kivituhkan, se imeytyy Organic-Lockiin ja
muodostaa geelin joka ympäröi kivituhkan hiukkaset. Geeli laajenee ja pitää
hiukkaset paikallaan, joka vähentää merkittävästi eroosiota. Ylimääräinen
vesi läpäisee pintakerroksen tai valuu pois.

Esite

Tieluiska oy

www.tieluiska.fi

 

Tieluiska tarjoaa maanrakennuspalveluita, ympäristörakentamista, kasvualustoja sekä kone- ja varaosamyyntiä.
Marketanpuiston näyttelypuistossa tieluiskan osastolle on istutettu esimerkiksi nämä kasvit:

 

 • Liilakonnanyrtti, Chelone Obliqua (Huletaimi)
 • Ojakellukka, Geum Rivale (Huletaimi)
 • Punaluppio (Rohtoluppio), Sanguisorba Officinalis (Huletaimi)

 

Tieluiskan nettisivuilta voit lukea enemmän Torpanpiha Sadepuutarhamullasta, joka on kehitetty hulevesien hallintaan! Osastolla tuote käytössä.

 

 • Kivennäismaapitoinen, lannoitettu ja levitysvalmis kasvualusta hulevesien hallintaan ja biopidätykseen
 • Tuote sopii erityisen hyvin kaupunkialueiden kasvipeitteisiin painanteisiin ja tulvaniityille. Tuotteen tarkoituksena on imeyttää ja viivyttää
  hulevesiä

 

Esite

We Are Right Here To Help You Realize Your Green Dream

call us: 1800 567 8990

TRUSTED BY

1 +

Bring Nature In Your Home.

  If you have any questions, please go to the question section
  hardworking people

  Our Team

  Our team all have high expertise in garden construction and care, we love green
  and nature.

  Our clients

  In addition to the wishes of the client, the position, orientation, and size of the plot also play an important role in determining the final plan of the house. The 'where' and 'how' of the exterior then follows naturally from all of that.

  testimonials

  We Love Lanscop!

  excellent work done

  Working Process

  Contact our office for a free quote! It is always good to have a rough idea on your budget at this stage to enable us to quote as necessary.
  1

  Consultation

  Before working, we always advise our customers
  about the options for customers to refer

  2

  Design & Work

  We will look into your garden and give you an idea
  of ​​how it will work

  3

  Complete & Maintenance

  Your loved garden will be warranted by us within 1
  year of completion

  x

  Request a Free Quote