Rakentajan toka

Aloita pihan suunnittelu ajoissa!

Pihan suunnittelu tulisi aloittaa taloprojektin alussa, näin säästät aikaa ja rahaa. jotain muuta nasevaa? Lue lisää eri vaiheista alta.

Yleistä

TOIVEET, TARPEET JA LÄHTÖTILANNE

 

Tilaajan toiveiden, tarpeiden ja lähtötilanteen kartoitus

 

Selvitetään pihan toteutusta ohjaava asemakaava sekä muut viranomaismääräykset

 

Määritellään tavoitebudjetti koko pihan toteutukselle

 

Määritellään rakennushankkeen toteutustapa

 

Määritellään suunnittelulle tavoiteaikataulu sekä alustava aikataulu koko rakennushankkeelle

Ensimmäiseksi käydään läpi asukkaiden toiveet pihan käytön ja esteettisyyden suhteen, koska niistä muodostuvat suunnittelun tärkeimmät tavoitteet. Pihan tilaratkaisujen ja ulkoasun tulee pohjautua asukkaiden toiveisiin, ja ammattilaiset auttavat asukkaita onnistumaan näiden toiveiden toteutuksessa.

 

Tontin ominaispiirteet, mm. korkeuserot ja maaperä, vaikuttavat pihan tila- ja rakenneratkaisuihin sekä materiaali- ja kasvivalintoihin, joiden pohjalta määräytyvät pihan toteutuksen kustannukset. Lisäksi pihan suunnittelua ohjaavat asemakaava ja rakentamistapaohje sekä muut viranomaismääräykset.

 

Alkuvaiheessa määritelty budjetti ohjaa suunnitteluratkaisujen tekemisessä. Kaikilla suunnitteluratkaisuilla on kustannusvaikutuksia alkaen maaston muotoilusta materiaalivalintoihin. Maansiirtokustannukset muodostavat sekä talon että pihanrakentamisessa ison kustannuserän, jossa voidaan säästää merkittäviä summia talo- ja pihasuunnitelmien huolellisella yhteensovittamisella sekä töiden samanaikaisella toteutuksella.

 

Toiveet ja tarpeet tulisi sovittaa budjetin mukaisiksi tai pohtia vaiheittaista rakentamista, jolloin kustannukset voidaan jakaa pidemmälle aikavälille, ja silloin toteutukselle tulisi määrittää sopivat vuosibudjetit. Vaiheittaisessa rakentamisessa on tärkeää huomioida oikea työjärjestys eli yleensä rakenteiden pohjista kohti pintarakenteita, ja tontin perältä kohti tontin sisääntuloa, jotta vältyttäisiin vaurioittamasta jo valmiiksi rakennettuja alueita.

 

Toteutustavasta ja alustavasta aikataulusta on hyvä tehdä päätös jo alkuvaiheessa, jotta suunnittelija osaa aikatauluttaa työnsä sekä laatia tarkoituksenmukaiset toteutuksen asiakirjat. Ammattirakentajalle kuvataan enemmän toteutuksen laadun tasoa, kun taas omatoimirakentajille on hyvä laatia myös asennusohjeita piharakenteiden toteuttamisesta.

 

VAIHEEN YHTEENVETO JA PÄÄTÖKSET
Huolellisen tarveselvitysvaiheen jälkeen pihan toteutuksen raamit ovat kaikilla osapuolilla selvillä, ja voidaan tehdä päätös hankkeeseen ryhtymisestä. Kun suunnittelun tavoitteet, rakennushankkeen budjetti ja suunnittelua ohjaavat lähtötiedot on tarkasti määritetty ollaan oikealla polulla toiveiden mukaisen pihan toteuttamisessa.

How much do your services cost?

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

How long does it take to make a design?

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

What does the design process look like?

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Where are your offices?

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Where can I see your work?

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Do you ship to my country?

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Documentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Office Hours

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

X