PIHA & PUISTO 2021: Syyspuutarhapäivä lauantaina 28.8. – Höstträdgårdsdag lördagen 28.8.

PIHA & PUISTO 2021: Syyspuutarhapäivä lauantaina 28.8. – Höstträdgårdsdag lördagen 28.8.

Mikäli covid 19-tilanne sen sallii, järjestetään:

Uusi viheralan ammattilaistapahtuma
PIHA & PUISTO 26.-28.08.2021
Marketanpuisto Espoo

Tule sinäkin mukaan – yhdessä olemme enemmän!

Piha & Puisto on viheralan toimijoille, tilaajille ja kuluttajille suunnattu tapahtuma. Tapahtuma järjestetään kolmipäiväisenä. Ensimmäisenä on ammattilaisten koulutus- ja osastojen rakentamispäivä. Toisena ammattilaisten näyttelypäivä ja kolmantena päivänä, 28.8. klo 10 – 16, tapahtuma on avoinna myös kuluttajille eli se on se perinteinen syyspuutarhapäivä.

 

Ifall covid 19-situationen medger, så ordnas Piha & Puisto-evenemanget

Kom med i gänget – är vi fler så är vi mer!

Piha & Puisto är ett evenemang för grönsektorns alla aktörer och också för konsumenterna. Evenemanget pågår i tre dagar. Den första dagen är yrkessektorns dag med skolning och bygge av mässplats. Dag två är utställningsdag för yrkessektorn. Den tredje dagen, den 28.8. kl 10 – 16, är den traditionella höstträdgårdsdagen för den stora allmänheten.

Info ja myyntipaikan varaus markkinamyyjille

Info och bokning av marknadsplats

 

 

X
X